Historie

Restaurace Malá Svatá Hora

leží na poloviční cestě mezi Prahou a Příbramí v nadmořské výšce 486m.

Za jasného počasí bylo dříve vidět z těchto míst věže největšího poutního místa v Čechách - Svaté Hory.

Památná kaple Panny Marie, v těsném sousedství restaurace, byla postavena r. 1809 Edmundem Chvalským z Prahy a v témže roce vysvěcena mníšeckým děkanem Janem Cipeliem.

Pozemek a stavební materiál daroval
mníšecký hrabě Jan z Unvertu

Rekonstrukce do současné podoby byla provedena v letech
2000 - 2001